Danh mục hoa

American Marigolds (Dwarf, Pot & Bedding) - Cúc vạn thọ (Lùn - Trồng chậu & đất)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây gọn với nhiều hoa kép. Hoa có màu sắc tươi sáng nổi bật trên nền lá xanh thẫm. Cây gom dạng hình ống phù hợp trồng trong chậu, trồng luống và trang trí cảnh quan.

Màu sắc

MAR039 - Vàng nhạt

MAR038 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320 - 400 hạt Thời gian nảy mầm 3 - 5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15 - 18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 30 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30 - 35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Antigua cho hoa liên tục. Hoa nhỏ gọn với lá xanh thẫm. Cây ra hoa sớm hơn so với dòng khác. Cây mọc thành bụi, phù hợp cho trồng cảnh quan.

Màu sắc

MAR055 - Vàng đậm

MAR056 - Vàng nhạt

MAR057 - Vàng chanh

MAR058 - Màu cam

MAR059 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 45 - 55 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 20 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20 - 35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Lunar có hoa dạng bóng tròn như mặt trăng. Cây cao hơn dòng Columbus 10 cm và có đường kính hoa cũng lớn hơn. Khả năng thích nghi tuyệt vời ở nhiều điều kiện khí hậu. Thích hợp trồng chậu, luống và cảnh quan.

Màu sắc

MAR085 - Vàng đậm

MAR086 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 20 - 50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Taishan có hoa lớn với cánh kép. Cây chịu hạn tốt, hoa bền.

Màu sắc

MAR020 - Nhiều màu

MAR021 - Màu vàng

MAR022 - Vàng đậm

MAR023 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 20 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây phát triển mạnh mẽ, màu sắc hoa tươi sáng. Cây phân nhánh mạnh, cho hoa nhiều và dày đặc.

Màu sắc

MAR024 - Vàng chanh

MAR025 - Vàng đậm

MAR026 - Màu cam

MAR028 - Cam đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 20 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có màu cạm đậm. Cây phân nhánh mạnh. Hoa cánh kép, giữ nước tốt và cho thời gian tươi lâu.

Màu sắc

MAR027 - Cam đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 20 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là dòng Vạn thọ trắng F1 duy nhất. Hoa tròn chắc với tỷ lệ hoa cánh kép cao

Màu sắc

MAR079 - Màu kem


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7 cm
Chiều cao cây 20 - 40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật