Danh mục hoa

American Marigolds (Intermediate / Semi Tall) - Cúc vạn thọ (Cao lở)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Dòng Bali cho năng suất hoa cao. Cây phân nhánh mạnh mẽ và không đổ trong mưa lớn . Hoa tròn và chắc.

Màu sắc

MAR311 - Vàng chanh

MAR312 - Vàng đậm

MAR313 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 60 - 80 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10 cm
Chiều cao cây 60 - 80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30 - 60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Đây là dòng có kích thước hoa lớn nhất trong các dòng Vạn Thọ. Pagoda có màu hoa sáng tương phản trên nền lá xanh đậm. Cây phát triển nhánh khỏe, là sự lựa chọn ưa thích của đa số người trông Vạn Thọ.

Màu sắc

MAR321 - Vàng đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 55 - 70 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 11 - 12 cm
Chiều cao cây 60 - 80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40 - 50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa lớn, tròn và chắc. Màu sắc tươi sáng với thân cành cứng cáp. Thích hợp cho trồng chậu, trồng luống và trang trí cảnh quan.

Màu sắc

MAR045 - Vàng đậm

MAR046 - Màu cam

MAR047 - Vàng nhạt

MAR048 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 65 - 70 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10 cm
Chiều cao cây 60 - 80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40 - 50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hiệu suất phân nhánh tốt, ra hoa sớm. Đa dạng về màu sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hoa cắm lọ trang trí, hoa chậu và trồng cảnh quan.

Màu sắc

MAR050 II - Nhiều màu

MAR051 II - Vàng chanh

MAR052 II - Vàng đậm

MAR053 II - Cam đậm

MAR054 II - Vàng chanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 50 - 60 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8 cm
Chiều cao cây 60 - 80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30 - 50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cho hoa kích thước rất lớn. Đồng nhất về hình dạng hoa cũng như thân cành khỏe với thời gian tươi lâu. Khả năng thích nghi tuyệt vời với điều kiện khí hậu khác nhau.

Màu sắc

MAR050 I - Nhiều màu

MAR051 I - Vàng chanh

MAR052 I - Vàng đậm

MAR053 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 55 - 65 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 11 cm
Chiều cao cây 100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40 - 60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật