Danh mục hoa

American Marigolds (Tall / Cut Flower) - Cúc vạn thọ (Cao - Cắt cành)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Nhân giống trong điều kiện nóng ẩm. Cây phát triển cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp với bụi lớn. Thích hợp cho hoa bó và cắm chậu. Cây phân nhánh nhiều, cho nhiều hoa nên cũng thích hợp cho việc kết vòng hoa

Màu sắc

MAR301 - Vàng chanh

MAR302 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 60 - 70 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10 cm
Chiều cao cây 100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 50 - 60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Babuda cho cây chất lượng cao, cổ cứng và dài. Cây cho hoa liên tục và thích nghi được với nhiều vùng khí hậu. Lực chon tuyệt vời cho việc trồng lấy hoa.

Màu sắc

MAR334 - Vàng đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 60 - 75 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 12 cm
Chiều cao cây 80 - 130 cm Đường kính khóm (tán rộng) 60 - 80 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa lớn với thời gian nở dài, lâu tàn. Cho hoa đẹp với hình dạng đồng nhất. Cho hoa liên tiếp trong vụ. Khả năng thích ứng tuyệt vời trong phạm vi rộng của các vùng khí hậu khác nhau.

Màu sắc

MAR500.02 - Vàng đậm

MAR502.04 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 320-400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 65 - 80 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 12 cm
Chiều cao cây 100 - 150 cm Đường kính khóm (tán rộng) 60 - 80 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật