Danh mục hoa

French Marigolds (Crested Type - Spring) - Vạn thọ Pháp (Kiểu mào gà - Mùa xuân)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây có sức sống khỏe, thích hợp trồng vào mùa thu và mùa xuân.

Màu sắc

MAR112 - Vàng đậm

MAR113 - Vàng chanh

MAR114 - Màu cam

MAR115 - Cam viền vàng

MAR116 - Cam nhụy vàng

MAR117 - Đỏ nhụy vàng

MAR160 - Vàng đốm cam

MAR161 - Cam đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300-350 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-18 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 55 - 60 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5 - 6 cm
Chiều cao cây 30 - 45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20 - 30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật