Danh mục hoa

Lisianthus (Pot & Bedding) - Cát tường (Trồng đất & chậu)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là dòng cát tường lùn nở sớm nhất. Phát triển hoàn hảo nhất trong mùa ngắn ngày. Hoa có màu sắc tươi sáng nổi bật trên nền lá xanh xám. Thích hợp trồng làm cảnh

Màu sắc

LIS191 - Màu hồng

LIS193 - Màu tím

LIS194 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 100-105 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Rosie cho hoa kép, lâu tàn. Thích hợp trồng làm cảnh.

Màu sắc

LIS261 - Tím nhạt

LIS262 - Trắng viền hồng

LIS263 - Màu trắng

LIS264 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 105-110 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật