Danh mục hoa

Lisianthus (Group 1) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin



Mô tả

Cây cho hoa sớm với hình dạng như hoa hồng cánh kép.

Màu sắc

LIS251 - Hồng nhạt

LIS252 - Vàng kem

LIS253 - Màu tím

LIS254 - Màu trắng

LIS256 - Trắng viền hồng

LIS258 - Tím nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 165-180 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 70-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Fioretti mang nhiều hoa kép nhỏ với sự hấp dẫn khi nụ hoa giống như nụ hồng.

Màu sắc

LIS237 - Màu hồng

LIS238 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 165-180 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 4-4.5 cm
Chiều cao cây 75-80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Wonderous là dòng cát tường duy nhất có hoa cánh đơn mang màu đồng kim loại, cánh hoa dày cho thời gian tồn tại dài sau thu hoạch.

Màu sắc

LIS721 - Màu nâu

LIS722 - Tím nâu

LIS723 - Nâu xám


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 165-180 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 5 cm
Chiều cao cây 80-85 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật