Danh mục hoa

Lisianthus (Group 2) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Mariachi có cánh kép lớn với cánh hoa dày, thời gian lưu giữ hoa được lâu và dễ dàng vận chuyển. Cây có sức sống khỏe, phát triển mạnh.

Màu sắc

LIS501 - Tím xanh

LIS502 - Màu tím

LIS504 - Màu hồng

LIS505 - Trắng viền hồng

LIS506 - Vàng kem

LIS507 - Hồng tím

LIS508 - Màu trắng

LIS509 - Hồng đậm

LIS514 - Màu trắng

LIS516 - Hồng trắng nhạt

LIS517 - Tím nhạt

LIS518 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-205 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có cánh hồng và màu xanh ở phần gốc cánh. Kích thước hoa từ trung bình đến lớn trên cành khỏe. Cây ít có khả năng tạo bụi và hoa bị biến dạng.

Màu sắc

LIS150 - Hồng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cho hoa sớm với thân cành khỏe

Màu sắc

LIS961 - Trắng viền tím

LIS962 - Màu kem

LIS963 - Màu trắng

LIS964 - Tím nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cho hoa vừa đến lớn. Ra hoa cánh kép cả trong điều kiện nắng nóng.

Màu sắc

LIS977 - Hồng nhạt

LIS978 - Hồng nhạt

LIS979 - Trắng viền tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 100-110 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có hình dạng như hoa hồng cánh kép. Cánh hoa dày và hoa ở phía trên đỉnh cành giúp hạn chế sâu bệnh trong suốt quá trình vận chuyển. Thời gian cho hoa ở mức trung bình.

Màu sắc

LIS770 - Tím nhạt

LIS771 - Tím xanh

LIS772 - Vàng kem

LIS773 - Màu kem

LIS774 - Màu hồng

LIS775 - Hồng tím

LIS776 - Trắng viền hồng

LIS777 - Màu hồng

LIS778 - Màu trắng

LIS779 - Trắng hồng nhạt

LIS780 - Màu tím

LIS781 - Vàng kem

LIS782 - Màu hồng

LIS783 - Tím xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 80-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây có thân cành khỏe, hoa nằm trên đỉnh cành và rất dễ trồng.

Màu sắc

LIS521 - Màu trắng

LIS522 - Màu kem

LIS523 - Vàng nhạt

LIS524 - Trắng viền xanh

LIS525 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6-8 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có kích thước lớn với cánh hoa xoắn và xoáy, thân cành chắc khỏe. Có thể duy trì số lượng cánh hoa nhiều ngay cả với thời tiết ẩm nóng.

Màu sắc

LIS881 - Trắng xanh

LIS882 - Vàng kem

LIS883 - Tím nhạt

LIS885 - Cam nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 185-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 9.5-10 cm
Chiều cao cây 85-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật