Danh mục hoa

Lisianthus (Group 3) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây có thân cành khỏe với hoa cánh kép hoàn toàn, chất lượng cao. Cánh hoa dày nên dễ vận chuyển, số lượng nụ trên cành nhiều, kích thước lớn là đặc tính nổi bật của dòng này.

Màu sắc

LIS790 - Trắng đốm hồng

LIS792 - Hồng nhạt

LIS795 - Vàng nhạt

LIS796 - Hồng cam

LIS797 - Màu đỏ

LIS972 - Vàng nhạt

LIS973 - Trắng xanh

LIS974 - Hồng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-230 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Sexy Red cho hoa màu hồng đỏ có kích thước từ trung bình đến lớn. Hoa với viền cánh gợn sóng nhẹ khiến hoa có vẻ như có cánh xoăn.

Màu sắc

LIS810 - Đỏ tươi


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có màu hồng đậm với kích thước hoa từ nhỏ đến vừa. Thân cành dài và mạnh, thích hợp để cắm hoa.

Màu sắc

LIS872 - Tím đốm trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Thời gian cho hoa trung bình hoặc trễ hơn dòng khác. Hoa tròn có kích thước trung bình với cánh hoa có màu sắc đẹp và chất lượng cao.

Màu sắc

LIS811 - Hồng xám


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-7.5 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cho hoa trễ hơn so với dòng khác. Hoa có cánh lớn và viền màu rộng

Màu sắc

LIS222 - Trắng viền hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây dễ trồng, hoa không bị héo ngay cả trong điều kiện khí hậu ấm nóng.

Màu sắc

LIS241 - Hồng nhạt

LIS242 - Trắng sọc hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa lớn với cánh kép hoàn toàn, cánh hơi xoăn nhẹ, cho hoa trễ hơn so với dòng khác.

Màu sắc

LIS140 - Trắng đốm hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 9 cm
Chiều cao cây 70 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây thích nghi tuyệt vời và có hình dạng hoa hồng đồng nhất. Cánh hoa dày nên việc thu hoạch dễ dàng hơn. Viền màu tím chiếm khoảng 10 - 30% trên mỗi hoa.

Màu sắc

LIS160 - Trắng đốm tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 85-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có hình dạng như hoa hồng cánh kép. Cánh hoa dày và hoa ở trên đỉnh cành giúp hạn chế sâu bệnh trong suốt quá trình vận chuyển. Thời gian cho hoa trễ hơn so với các dòng khác.

Màu sắc

LIS785 - Hồng nhạt đốm vàng

LIS786 - Tím xanh

LIS787 - Màu hồng

LIS788 - Màu trắng

LIS789 - Vàng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 100-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật