Danh mục hoa

Lisianthus (Group 4) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây có thân cành khỏe với hoa cánh kép hoàn toàn, chất lượng cao. Cánh hoa dày nên dễ vận chuyển, số lượng nụ trên cành nhiều, kích thước lớn là đặc tính nổi bật của dòng này.

Màu sắc

LIS793 - Màu hồng

LIS798 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 230-250 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật