Danh mục hoa

Lisianthus (Group 2-3) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Hoa lớn với thân cành dài.

Màu sắc

LIS950 - Màu trắng

LIS951 - Cam hồng

LIS952 - Trắng viền tím

LIS955 - Cam hồng

LIS956 - Hồng nhạt

LIS957 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 195-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 8-9 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Khá dễ trồng, cánh hoa như hoa hồng, cành mạnh khỏe cứng cáp với hoa cánh kép. Cây ít có khả năng tạo bụi và cho hoa bị biến dạng.

Màu sắc

LIS122 - Màu tím

LIS124 - Trắng viền tím

LIS125 - Hồng nhạt

LIS129 - Trắng xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 180-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có hình dạng như hoa hồng cánh kép. Cánh hoa dày và hoa ở phía trên đỉnh cành giúp hạn chế sâu bệnh trong suốt quá trình vận chuyển. Thời gian cho hoa ở mức trung bình. Cây rất dễ trồng.

Màu sắc

LIS652 - Trắng viền hồng

LIS653 - Trắng viền hồng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 165-180 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 70-80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Hoa có hình dạng như hoa hồng cánh kép, thời gian cho hoa từ trung bình đến trễ hơn so với dòng khác. Hoa có màu sắc nổi bật khi được dùng trong hoa cầm tay hoặc cắm. Cây khá dễ trồng

Màu sắc

LIS661 - Trắng viền hồng

LIS681 - Trắng viền tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 165-180 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 70-80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật