Danh mục hoa

Lisianthus (Group 3-4) - Cát tường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Khá dễ trồng, cánh hoa như hoa hồng, cành mạnh khỏe cứng cáp với hoa cánh kép. Cây ít có khả năng tạo bụi và cho hoa bị biến dạng.

Màu sắc

LIS120 - Màu tím

LIS127 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 180-195 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Croma là dòng có hoa đặc biệt giống hoa hồng với thân cành chắc khỏe khiến cho dòng hoa này có giá trị cao trong sản xuất và dễ dàng vận chuyển.

Màu sắc

LIS532 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 7 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Croma là dòng có hoa đặc biệt giống hoa hồng với thân cành chắc khỏe khiến cho dòng hoa này có giá trị cao trong sản xuất và dễ dàng vận chuyển.

Màu sắc

LIS533 - Tím nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 - 1000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 85-90 ngày (….) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 200-215 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 6 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật