Danh mục hoa

Ageratum - Ngũ sắc


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa đẹp, có vị thuốc, ra hoa sớm và cho hoa dày. Có thể thúc đẩy tốc độ ra hoa bằng việc trồng vào mùa nắng nhiều

Màu sắc

AGE002 - Xanh tía


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 6600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 2-3 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật