Danh mục hoa

Alyssum - Ngàn sao


Giới thiệuMô tả

Là loại cây thân thảo, hoa bụi, lá hình bầu dục, hoa nhỏ li ti và có mùi thơm. Cây ưa khí hậu mát mẻ, không kén đất, không tốn nhiều công chăm sóc.

Màu sắc

ALY000 - Hồng phấn

ALY001 - Nhiều màu

ALY004 - Màu trắng

ALY006 - Màu hồng

ALY007 - Tím đậm

ALY008 - Tím cà

ALY009 - Hồng tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 3700 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 15-20 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 0.5-1 cm
Chiều cao cây 7-10 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Khi gieo hạt, không phủ đất vì hạt được bọc phấn nên rất dễ nảy mầm. Yêu cầu đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng. Lượng nước tưới trung bình.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loại cây thân thảo, hoa bụi, lá hình bầu dục, hoa nhỏ li ti và có mùi thơm. Cây ưa khí hậu mát mẻ, không kén đất, không tốn nhiều công chăm sóc.

Màu sắc

ALY020 - Nhiều màu

ALY021 - Hồng tím

ALY022 - Hồng dâu

ALY023 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 3700 hạt Thời gian nảy mầm 3 - 5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25 - 30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 15 - 20 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 0.5 - 1 cm
Chiều cao cây 7 - 10 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20 - 25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật