Danh mục hoa

Astilbe Arendsii - Lạc tân phụ


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thân thảo, mọc đứng, lá đối, mép răng cưa. Hoa nhỏ, nhiều màu sắc rực rỡ. Ưa khí hậu mát mẻ, đủ nắng.

Màu sắc

ATI001 - Màu hồng

ATI002 - Đỏ hồng

ATI003 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 16500-17000 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 45-75 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 105-125 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Chiếu sáng cả vào ban đêm sẽ thúc đẩy cây phát triển về chiều cao.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thân thảo, mọc đứng, lá đối, mép răng cưa. Hoa nhỏ, nhiều màu sắc rực rỡ. Ưa khí hậu mát mẻ, đủ nắng.

Màu sắc

ATI010 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 16500-17000 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 45-75 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 60-75 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-45 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thân thảo, mọc đứng, lá đối, mép răng cưa. Hoa nhỏ, nhiều màu sắc rực rỡ. Ưa khí hậu mát mẻ, đủ nắng.

Màu sắc

ATI020 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 16500-17000 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 45-75 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 60-75 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật