Danh mục hoa

Begonia - Thu hải đường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG020 - Nhiều màu

BEG022 - Màu hồng

BEG023 - Màu đỏ

BEG024 - Màu hồng

BEG025 - Trắng hồng

BEG026 - Màu trắng

BEG030 - Màu hồng

BEG031 - Nhiều màu

BEG032 - Trắng viền hồng

BEG033 - Màu đỏ

BEG034 - Màu hồng

BEG035 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-3.5 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Thường xuyên cắt tỉa lá già, hoa héo, cánh gãy để giúp cây tập trung năng lượng cho việc ra hoa tiếp theo. Điều này cũng giúp cây phòng trừ sâu bệnh và nấm mốc do vi khuẩn gây ra.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG093 - Đỏ đậm

BEG094 - Màu hồng

BEG096 - Màu hồng

BEG097 - Màu trắng

BEG099 - Đỏ hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-4 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG053 - Màu trắng

BEG054 - Màu đỏ

BEG055 - Nhiều màu

BEG056 - Đỏ hồng

BEG057 - Màu hồng

BEG058 - Màu đỏ

BEG059 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-3.5 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG060 - Màu đỏ

BEG061 - Hồng dâu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 30-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-45 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG062 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 50-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5 cm
Chiều cao cây 30-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG065 - Màu đỏ

BEG066 - Đỏ tươi

BEG067 - Đỏ hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo với thân bụi nhỏ, mọng nước. Hoa dạng đơn hoặc kép, có màu hoa và cánh hoa đa dạng, sặc sỡ. Có khả năng hút khí độc, kiểm soát lượng CO2, làm sạch không khí,...

Màu sắc

BEG155 - Màu cam

BEG156 - Màu vàng

BEG157 - Cam nhạt

BEG158 - Cam hồng

BEG159 - Vàng cam

BEG160 - Nhiều màu

BEG161 - Đỏ đậm

BEG162 - Đỏ hồng

BEG163 - Màu hồng

BEG164 - Màu đỏ

BEG165 - Hồng cam

BEG166 - Màu đỏ

BEG167 - Màu trắng

BEG168 - Màu vàng

BEG169 - Trắng hồng

BEG170 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 90000-120000 hạt, pelleted: 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 80-90 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật