Danh mục hoa

Bellis - Cúc nút áo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loại hoa thảo thân bụi cho hoa nhỏ xinh, rực rỡ với nhiều màu sắc, hoa rất bền, có thể cho hoa quanh năm. Dễ trồng, không kén đất, không cần nhiều phân bón. Ưa nắng và đất thường khô.

Màu sắc

BLL000 - Đỏ tươi

BLL001 - Đỏ đậm

BLL002 - Màu hồng

BLL003 - Màu trắng

BLL004 - Dâu kem

BLL005 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 35-45 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 50-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6 cm
Chiều cao cây 15 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loại hoa thảo thân bụi cho hoa nhỏ xinh, rực rỡ với nhiều màu sắc, hoa rất bền, có thể cho hoa quanh năm. Dễ trồng, không kén đất, không cần nhiều phân bón. Ưa nắng và đất thường khô.

Màu sắc

BLL040 - Nhiều màu

BLL041 - Màu trắng

BLL042 - Màu hồng

BLL043 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 35-45 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-55 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3 cm
Chiều cao cây 13 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loại hoa thảo thân bụi cho hoa nhỏ xinh, rực rỡ với nhiều màu sắc, hoa rất bền, có thể cho hoa quanh năm. Dễ trồng, không kén đất, không cần nhiều phân bón. Ưa nắng và đất thường khô.

Màu sắc

BLL010 - Nhiều màu

BLL011 - Màu đỏ

BLL012 - Hồng kem

BLL013 - Màu trắng

BLL014 - Đỏ kem


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 35-45 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 50-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4 cm
Chiều cao cây 12 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật