Danh mục hoa

Calendula - Cúc susi


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loại hoa ra hoa sớm và nhiều, hoa bền lâu và có màu sắc tươi tắn với những cánh hoa rực rỡ, mỏng xếp lớp lên nhau, lá xanh mướt. Có khả năng chịu lạnh tốt.

Màu sắc

CAL001 - Nhiều màu

CAL010 - Màu cam

CAL011 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-175 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loại hoa ra hoa sớm và nhiều, hoa bền lâu và có màu sắc tươi tắn với những cánh hoa rực rỡ, mỏng xếp lớp lên nhau, lá xanh mướt. Có khả năng chịu lạnh tốt.

Màu sắc

CAL020 - Nhiều màu

CAL021 - Màu cam

CAL022 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-175 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật