Danh mục hoa

Celosia Plumosa - Mào gà tua


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Hoa Mào Gà dễ trồng, ưa thích khí hậu nóng ẩm. đủ ánh sáng. Có thể trồng trong các bồn hoa, vườn hoa, chậu kiểng, ban công... Cây chịu nóng và hạn rất tốt với lượng nước tưới trung bình.

Màu sắc

CEL110 - Nhiều màu

CEL111 - Màu đỏ

CEL112 - Màu đỏ

CEL113 - Hồng dâu

CEL114 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 25-30 cm
Chiều cao cây 40-45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL120 - Nhiều màu

CEL121 - Màu vàng

CEL122 - Đỏ tươi

CEL123 - Màu đỏ

CEL124 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 10-12 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL290 - Đỏ tươi

CEL291 - Màu đỏ

CEL292 - Đỏ hồng

CEL293 - Màu vàng

CEL294 - Màu đỏ

CEL295 - Màu hồng

CEL297 - Đỏ tươi

CEL299 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 15-20 cm
Chiều cao cây 15-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL310 - Hồng nhạt

CEL311 - Màu đỏ

CEL312 - Màu vàng

CEL313 - Đỏ cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 20-25 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL380 - Nhiều màu

CEL381 - Màu đỏ

CEL382 - Màu vàng

CEL383 - Màu cam

CEL384 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 20-25 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL391 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 15-20 cm
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CEL386 - Màu đỏ

CEL387 - Đỏ hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 15-20 cm
Chiều cao cây 25-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật