Danh mục hoa

Coreopsis - Cúc tiểu quỳ


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo, cây bụi, lá mọc đối ngang nhau dạng lông chim và dạng thuôn, có hoa màu vàng, cánh đơn. Dễ trồng, ưa sáng, hợp với khí hậu khô thoáng, phát triển mạnh và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Màu sắc

COR050 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 375 hạt Thời gian nảy mầm 4-6 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-75 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 60-65 cm Đường kính khóm (tán rộng) 55-60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COR051 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 375 hạt Thời gian nảy mầm 4-6 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 45-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 60-65 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COR061 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 375 hạt Thời gian nảy mầm 4-6 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 60-65 cm Đường kính khóm (tán rộng) 55-60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật