Danh mục hoa

Cosmos - Cúc sao nhái


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo, mảnh mai, mọc thành bụi, có hoa tròn, to mọc ở đỉnh ngọn và nhánh, thường có 8 cánh, một số loại khác cánh kép với các màu sắc rực rỡ. Rất dễ trồng và dễ chăm sóc, phù hợp trồng chậu, trồng thảm hoặc vườn lớn.

Màu sắc

COS020 - Nhiều màu

COS021 - Đỏ sẫm

COS022 - Màu hồng

COS024 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-200 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 20-25 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 45-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sao Nháy không kén đất, chỉ cần đất trồng có thể thoát nước và giữ ẩm tốt là được. Có thể trộn đất với xơ dừa, phân bò hoai mục hay phân trùn quế với tỷ lệ 3:1:1
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COS001 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-200 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 20-25 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 90-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COS062 - Màu cam

COS063 - Màu vàng

COS064 - Đỏ cam

COS066 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-200 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 20-25 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-4 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COS050 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-200 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 20-25 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 75-80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

COS010 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 150-200 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 20-25 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật