Danh mục hoa

Dahlia - Thược dược


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là một loài hoa đẹp, nhiều màu sắc, nở rực rỡ từ mùa hè sang mùa đông. Là cây ưa sáng nhưng tránh ánh nắng trực tiếp, thích hợp trồng nửa bóng râm, nửa ánh sáng. Có khả năng chịu rét, chịu hạn.

Màu sắc

DAH020 - Nhiều màu

DAH021 - Màu tím

DAH022 - Màu vàng

DAH023 - Màu trắng

DAH024 - Màu đỏ

DAH025 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 40-45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

DAH070 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

DAH010 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 40-45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật