Danh mục hoa

Dianthus Chinensis - Cẩm chướng


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loại hoa thảo với thân mãnh, có các đốt ngăn mang lá kép. Hoa có dạng hoa đơn và hoa kép, có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, trắng, hồng ... Thích hợp với nhiều kiểu thời tiết khác nhau nhưng thích hợp nhất là thời tiết khô lạnh, ít bị sâu bệnh.

Màu sắc

DIA300 - Nhiều màu

DIA301 - Đỏ viền trắng

DIA302 - Màu đỏ

DIA303 - Màu trắng

DIA304 - Màu hồng

DIA305 - Hồng đậm

DIA306 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-300 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-3.5 cm
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

DIA011 - Đỏ viền hồng

DIA012 - Đỏ viền trắng

DIA361 - Màu đỏ

DIA363 - Đỏ viền hồng

DIA364 - Hồng viền trắng

DIA365 - Đỏ viền trắng

DIA367 - Màu đỏ

DIA369 - Màu trắng

DIA371 - Hồng dâu

DIA373 - Màu tím

DIA375 - Đỏ sọc trắng

DIA376 - Hồng dâu

DIA374 - Tím viền trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1100-1250 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 18-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

DIA420 - Nhiều màu

DIA421 - Hồng nhạt

DIA422 - Hồng đậm

DIA423 - Hồng viền trắng

DIA424 - Đỏ viền trắng

DIA425 - Màu hồng

DIA426 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

DIA001 - Nhiều màu

DIA002 - Màu đỏ

DIA003 - Đỏ đậm

DIA004 - Đỏ viền trắng

DIA005 - Màu hồng

DIA006 - Hồng dâu

DIA007 - Hồng viền trắng

DIA008 - Màu đỏ

DIA009 - Màu trắng

DIA013 - Hồng dâu

DIA014 - Màu hồng

DIA019 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật