Danh mục hoa

Gailardia - Cúc lạc


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo thuộc dòng cúc với thân nhỏ, hoa ra nhiều và có độ đồng đều cao. Màu hoa đa dạng như vàng, đồng, đỏ... Thích hợp trồng chậu, trồng thảm.

Màu sắc

GAI004 - Vàng nhụy đỏ

GAI005 - Màu vàng

GAI001 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 60-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GAI000 - Màu đỏ

GAI002 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 60-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật