Danh mục hoa

Gazania - Cúc huân chương


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo họ cúc với màu sắc rực rỡ, hoa bền rất lâu. Hoa nở theo mức độ ánh sáng mặt trời, về đêm hay ở những nơi thiếu ánh sáng thì hoa khép lại đến lúc mặt trời lên thì nở ra. Thích hợp trồng thảm, trồng bồn và trồng chậu.

Màu sắc

GAZ004 - Nhiều màu

GAZ041 - Màu đỏ

GAZ042 - Màu hồng

GAZ043 - Màu trắng

GAZ044 - Màu cam

GAZ046 - Vàng nâu

GAZ047 - Màu vàng

GAZ048 - Vàng cam

GAZ049 - Màu vàng

GAZ050 - Vàng sọc nâu

GAZ051 - Màu trắng

GAZ052 - Màu vàng

GAZ054 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 12-13 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-27 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Cúc Huân Chương cần cung cấp ánh sáng, nước tưới đầy đủ, kỵ nắng nóng và khô hạn.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GAZ070 - Nhiều màu

GAZ071 - Vàng sọc cam

GAZ072 - Trắng sọc hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7.5-8.5 cm
Chiều cao cây 12-15 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-32 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GAZ020 - Nhiều màu

GAZ021 - Màu cam

GAZ022 - Màu hồng

GAZ023 - Màu cam

GAZ024 - Màu trắng

GAZ025 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 12-15 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-27 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GAZ055 - Trắng sọc nâu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-250 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-7 cm
Chiều cao cây 12-13 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-27 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật