Danh mục hoa

Geranium - Phong lữ thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều, mọc thẳng đứng, một số khác có thân rũ. Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.

Màu sắc

GER004 - Hồng cam

GER005 - Hồng nhạt

GER006 - Trắng hồng

GER007 - Màu cam

GER008 - Tím cà

GER009 - Hồng cam

GER010 - Nhiều màu

GER011 - Hồng nhạt

GER012 - Màu đỏ

GER013 - Tím hồng

GER014 - Màu tím

GER015 - Màu trắng

GER016 - Màu cam

GER017 - Hồng kem

GER018 - Màu đỏ

GER019 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 140-200 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10-12 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều, mọc thẳng đứng, một số khác có thân rũ. Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.

Màu sắc

GER181 - Hồng dâu

GER182 - Màu cam

GER183 - Hồng nhạt

GER184 - Màu đỏ

GER185 - Hồng cam

GER186 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 140-200 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều, mọc thẳng đứng, một số khác có thân rũ. Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.

Màu sắc

GER090 - Đỏ đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 140-200 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 70-80 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều, mọc thẳng đứng, một số khác có thân rũ. Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.

Màu sắc

GER031 - Hồng dâu

GER032 - Nhiều màu

GER034 - Màu hồng

GER035 - Màu đỏ

GER036 - Đỏ nhạt

GER037 - Màu cam

GER038 - Màu hồng

GER039 - Hồng nhạt

GER041 - Đỏ nhạt

GER044 - Hồng đậm

GER045 - Hồng dâu

GER046 - Màu đỏ

GER047 - Đỏ cam

GER048 - Hồng dâu

GER049 - Cam nhạt

GER050 - Màu trắng

GER053 - Hồng kem

GER054 - Hồng đậm

GER056 - Hồng nhạt

GER057 - Màu cam

GER058 - Hồng dâu

GER059 - Hồng tím

GER065 - Hồng nhạt

GER066 - Hồng nhạt

GER067 - Hồng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 140-200 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Là loài hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều, mọc thẳng đứng, một số khác có thân rũ. Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.

Màu sắc

GER171 - Hồng tím

GER172 - Hồng dâu

GER173 - Màu tím

GER174 - Hồng nhạt

GER175 - Màu đỏ

GER176 - Màu hồng

GER177 - Màu trắng

GER178 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 140-200 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 70-80 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10-12 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật