Danh mục hoa

Gloxinia - Tử la lan


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là một loài hoa đẹp có thân củ, lá hình thuôn hoặc oval, hoa to đẹp với nhiều màu sắc tươi tắn. Cây hoa khá thấp nên rất hợp trồng trong chậu nhỏ trang trí cho bàn làm việc, văn phòng... Cây ưa khí trời dịu mát.

Màu sắc

GLX001 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-30000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-55 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-70 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GLX003 - Nhiều màu

GLX004 - Màu đỏ

GLX005 - Tím viền trắng

GLX006 - Màu tím

GLX007 - Đỏ viền trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-30000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-55 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 80-85 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GLX020 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-30000 hạt Thời gian nảy mầm 8-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-55 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 70-75 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật