Danh mục hoa

Helianthus - Hướng dương


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thân thảo to thẳng có lông cứng, lá to, cụm hoa đầu lớn, màu vàng. Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân và chỉ ra hoa một lần trong đời. Có loại hoa cánh kép. Cây ưa khí hậu ấm và đủ ánh nắng, chịu hạn. Chịu được đất khô cằn, có thể sinh sống trên đất kiềm mặn.

Màu sắc

HLS001 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 15-65 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 38-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-12 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

HLS019 - Vàng kép


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 15-65 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 13-15 cm
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

HLS007 - Vàng nhụy đen


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 15-65 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 13-15 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật