Danh mục hoa

Impatiens - Mai địa thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loài hoa thảo với thân mọng nước, lá hình mác có răng cưa dài, hoa có màu sắc sặc sỡ, vui mắt. Dễ trồng, sức đề kháng tốt, hoa nở quanh năm. Cây ưa ánh sáng, ưa khí hậu nóng ẩm, không chịu được rét.

Màu sắc

IMP100 - Nhiều màu

IMP102 - Tím cà

IMP103 - Hồng dâu

IMP104 - Màu đỏ

IMP105 - Màu trắng

IMP107 - Tím đậm

IMP108 - Màu đỏ

IMP110 - Vàng cam

IMP111 - Màu cam

IMP112 - Màu hồng

IMP115 - Đỏ nhạt

IMP116 - Hồng đậm

IMP117 - Màu cam

IMP118 - Màu tím

IMP120 - Màu hồng

IMP122 - Màu hồng

IMP123 - Hồng nhạt

IMP124 - Màu hồng

IMP125 - Màu hồng

IMP136 - Cam nhạt

IMP137 - Đỏ nhụy trắng

IMP138 - Cam nhụy trắng

IMP139 - Hồng nhụy trắng

IMP140 - Tím nhụy trắng

IMP206 - Trắng nhụy cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1500-2000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-4 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

IMP230 - Nhiều màu

IMP231 - Hồng nhạt

IMP232 - Tím xanh

IMP233 - Màu trắng

IMP234 - Hồng nhạt

IMP235 - Màu đỏ

IMP236 - Hồng dâu

IMP237 - Màu cam

IMP238 - Màu hồng

IMP239 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1500-2000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3-4 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

IMP081 - Màu đỏ

IMP082 - Trắng đốm đỏ

IMP083 - Hồng nhạt

IMP084 - Màu cam

IMP085 - Cam đốm trắng

IMP086 - Màu tím

IMP410 - Hồng dâu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1500-2000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật