Danh mục hoa

Lavender - Oải hương


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loại cây bụi thường niên, lá mọc đối, có cuống hoa dài. Hoa phần lớn có màu tím đặc trưng và mùi thơm nồng nên có tác dụng đuổi côn trùng, làm chất kháng khuẩn. Là cây chịu nắng và chịu hạn cao, kỵ ẩm.

Màu sắc

LAV015 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1300 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 40-50 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 90-120 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

LAV011 - Màu trắng

LAV012 - Màu tím

LAV013 - Tím nhạt

LAV014 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1300 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 40-50 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 75-110 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

LAV001 - Tím xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1300 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 40-50 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 120-130 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 40-60 cm Đường kính khóm (tán rộng) 50-75 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

LAV004 - Tím hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-1300 hạt Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 40-50 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 90-100 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật