Danh mục hoa

Lobelia - Thúy điệp


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là loại hoa thân bò rũ mềm, lá mọc đối xứng, hoa nhỏ li ti, có màu xanh biển, tím, hồng trắng... rất siêng hoa, ra hoa quanh năm. Ưa đất tơi xốp giàu dinh dưỡng, phát triển tốt trong điều kiện lạnh. Thích hợp trồng xen với các loại cây thân bụi thấp.

Màu sắc

LOB010 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 29000-45000 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 30-40 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 2.5-3 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

LOB020 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 29000-45000 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 30-40 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 2.5-3 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật