Danh mục hoa

Pansy (F2 Type) - Păng xê


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo phân nhánh nhiều, hoa đơn lẻ với cánh hoa hơi tròn, nhiều màu sắc đa dạng và tương phản. Cây ưa khí hậu mát và ẩm, ánh sáng tự nhiên, chịu rét, chịu nóng, có thể trồng quanh năm.

Màu sắc

PAN231 - Màu tím

PAN232 - Màu đỏ

PAN233 - Vàng nhụy đỏ

PAN234 - Màu hồng

PAN235 - Màu tím

PAN236 - Trắng nhụy tím

PAN237 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 700-800 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-50 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật