Danh mục hoa

Petunia (Grandiflora) - Dạ yến thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo, thân mềm, dáng hoa phong phú, đa dạng. Dạ yên thảo gồm loại kép : cây thân leo, hoa lớn với nhiều cánh; loại đơn : cây bụi nhiều hoa, cánh mỏng; loại rũ có rất nhiều hoa, dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ. Cây chịu nhiệt, chịu lạnh, dễ sống.

Màu sắc

PET020 - Hồng đậm

PET022 - Hồng nhạt

PET023 - Nhiều màu

PET024 - Vàng bơ

PET025 - Màu tím

PET026 - Tím nhạt

PET027 - Hồng tím

PET029 - Màu hồng

PET030 - Màu đỏ

PET031 - Hồng đậm

PET032 - Màu hồng

PET033 - Hồng nhạt

PET035 - Màu trắng

PET037 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 10-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET055 - Đỏ hồng

PET056 - Đỏ viền hồng

PET057 - Hồng nhạt

PET058 - Màu tím

PET059 - Tím viền trắng

PET061 - Tím viền trắng

PET062 - Tím nhạt

PET063 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-9 cm
Chiều cao cây 15-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET070 - Nhiều màu

PET071 - Tím sọc trắng

PET072 - Đỏ sọc trắng

PET073 - Trắng sọc hồng

PET074 - Hồng sọc trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-9 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET080 - Đỏ viền trắng

PET081 - Tím viền trắng

PET082 - Tím viền trắng

PET083 - Hồng viền trắng

PET085 - Đỏ viền trắng

PET086 - Đỏ viền trắng

PET087 - Đỏ viền trắng

PET089 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-9 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET092 - Màu hồng

PET097 - Hồng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-9 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET075 - Hồng vàng

PET076 - Màu tím

PET077 - Hồng sọc vàng

PET078 - Vàng chanh

PET079 - Màu đen


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật