Danh mục hoa

Petunia (Grandiflora Natural Dwarf) - Dạ yến thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo, thân mềm, dáng hoa phong phú, đa dạng. Dạ yên thảo gồm loại kép : cây thân leo, hoa lớn với nhiều cánh; loại đơn : cây bụi nhiều hoa, cánh mỏng; loại rũ có rất nhiều hoa, dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ. Cây chịu nhiệt, chịu lạnh, dễ sống.

Màu sắc

PET200 - Nhiều màu

PET201 - Tím đậm

PET202 - Màu hồng

PET203 - Màu tím

PET204 - Tím hồng

PET205 - Màu tím

PET206 - Màu cam

PET207 - Màu trắng

PET208 - Màu tím

PET209 - Hồng nhạt

PET233 - Hồng nhụy trắng

PET234 - Màu đỏ

PET235 - Hồng đỏ

PET236 - Hồng nhụy trắng

PET237 - Màu hồng

PET238 - Tím nhụy trắng

PET239 - Tím nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 8-9 cm
Chiều cao cây 15-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật