Danh mục hoa

Petunia (Multiflora Natural Dwarf) - Dạ yến thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo, thân mềm, dáng hoa phong phú, đa dạng. Dạ yên thảo gồm loại kép : cây thân leo, hoa lớn với nhiều cánh; loại đơn : cây bụi nhiều hoa, cánh mỏng; loại rũ có rất nhiều hoa, dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ. Cây chịu nhiệt, chịu lạnh, dễ sống.

Màu sắc

PET220 - Nhiều màu

PET221 - Màu đỏ

PET222 - Màu tím

PET223 - Tím đậm

PET024 - Màu hồng

PET225 - Hồng nhạt

PET226 - Màu tím

PET227 - Màu trắng

PET228 - Hồng tím

PET229 - Tím nhạt

PET230 - Hồng tím

PET231 - Tím đậm

PET232 - Hồng nhạt

PET240 - Trắng viền tím

PET241 - Tím viền hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5.5-6.5 cm
Chiều cao cây 10-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật