Danh mục hoa

Petunia (Trailing) - Dạ yến thảo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo, thân mềm, dáng hoa phong phú, đa dạng. Dạ yên thảo gồm loại kép : cây thân leo, hoa lớn với nhiều cánh; loại đơn : cây bụi nhiều hoa, cánh mỏng; loại rũ có rất nhiều hoa, dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ. Cây chịu nhiệt, chịu lạnh, dễ sống.

Màu sắc

PET111 - Màu trắng

PET112 - Màu đỏ

PET113 - Màu hồng

PET114 - Hồng nhạt

PET115 - Hồng gân tím

PET116 - Màu đỏ

PET117 - Tím nhạt

PET118 - Hồng gân đen


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4-5 cm
Chiều cao cây 17-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-55 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET176 - Màu hồng

PET178 - Tím nhạt

PET179 - Hồng nhụy tím

PET181 - Màu trắng

PET182 - Tím nhạt

PET184 - Màu hồng

PET185 - Màu tím

PET186 - Hồng tím

PET187 - Màu tím

PET188 - Hồng nhạt

PET189 - Màu đỏ

PET210 - Màu tím

PET211 - Hồng nhạt

PET212 - Hồng nhạt

PET213 - Tím nhạt

PET215 - Hồng nhụy trắng

PET216 - Màu tím

PET217 - Đỏ sọc trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4.5-6 cm
Chiều cao cây 10-15 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-55 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

PET191 - Trắng tím

PET192 - Màu tím

PET193 - Tím nhạt

PET194 - Màu tím

PET195 - Hồng nhạt

PET196 - Tím xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 9500-10000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) ngày ngắn: 40-45 ngày ngày dài: 50-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 7-8 cm Đường kính khóm (tán rộng) 55-65 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

F1NeonRose - Hồng nhạt

PET152 - Tím xanh

PET153 - Hồng nhụy trắng

PET154 - Hồng nhạt

PET155 - Hồng nhụy trắng

PET156 - Tím nhạt

F1 Grape - Màu tím

PET157 - Màu tím

PET158 - Đỏ tươi

PET159 - Hồng nhạt


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật