Danh mục hoa

Ptilotus Exaltatus - Phụng tía


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là dòng hoa thảo lâu năm, phân nhánh nhiều hoặc ít, lá hình dải hoặc ngọn giáo, nhọn, hoa không cuống, hợp thành bông, trắng hay hồng. Phát triển mạnh trong điều kiện nóng và khô.

Màu sắc

PTI001 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 800 hạt Thời gian nảy mầm 5-7 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 75-80 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật