Danh mục hoa

Rananculus - Mao lương


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây thân thảo, có củ lâu năm, cây ít nhánh, hoa cánh kép, cánh hoa xoắn vòng nhiều màu sắc nổi bật như: trắng, hồng, đỏ, vàng, cam, tím thẫm... Cây ưa nhiều ánh sáng, cây không sống trong điều kiện râm mát, chịu được han, được rét.

Màu sắc

RAN000 - Nhiều màu

RAN001 - Màu cam

RAN002 - Màu vàng

RAN003 - Màu đỏ

RAN004 - Màu hồng

RAN005 - Tím nhạt

RAN006 - Hồng đậm

RAN007 - Màu trắng

RAN008 - Đốm tím

RAN009 - Vàng cam

RAN010 - Hồng trắng

RAN011 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1300 hạt Thời gian nảy mầm 15-20 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 45-50 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 95-110 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7.5-8 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật