Danh mục hoa

Rudbeckia - Cúc xòe


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây thân thảo, dạng bụi, cây cao vừa phải, hoa có nhiều màu với những cánh hoa xòe rộng, ở giữa có nhụy màu nâu tạo điểm nhấn. Hoa rất bền và dễ trồng, ưa đất ẩm, tơi xốp, thoát nước tốt thích hợp trồng ở ban công, trong chậu.

Màu sắc

RUD002 - Vàng cam

RUD004 - Vàng chanh

RUD005 - Cam viền vàng

RUD006 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 2700 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-80 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-7 cm
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

RUD010 - Vàng tươi


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1800 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 65-90 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10-12 cm
Chiều cao cây 45-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram Thời gian nảy mầm
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng)
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

RUD015 - Vàng tươi


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1300 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 70-90 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 16 cm
Chiều cao cây 70-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

RUD011 - Vàng nhụy nâu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1400 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 70-80 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 10-15 cm
Chiều cao cây 45-55 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

RUD025 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1400 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 60-90 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 40-60 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-60 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật