Danh mục hoa

Red Salvia - Splendens - Xác pháo đỏ


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Xác pháo là cây thân bụi có lá mọc đối, hình bầu dục, cho hoa rực rỡ, tươi lâu. Phần lớn hoa màu đỏ, một số khác có màu tím, màu trắng.... Cây ưa khí hậu mát mẻ, chịu nóng, chịu hạn, chịu mưa tốt, không kén đất. Cây có thể trồng quanh năm ở khắp các vùng miền.

Màu sắc

SAL000 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 250 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 20-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike 12-15 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL001 - Đỏ tươi


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 251 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 12-15 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL002 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 252 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 12-15 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL005 - Đỏ đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 253 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 45-55 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 30-35 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL007 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 254 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 12-15 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL004 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 255 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-22 cm
Chiều dài spike 10-12 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật