Danh mục hoa

Salvia Farinacea - Xác pháo


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Xác pháo là cây thân bụi có lá mọc đối, hình bầu dục, cho hoa rực rỡ, tươi lâu. Phần lớn hoa màu đỏ, một số khác có màu tím, màu trắng.... Cây ưa khí hậu mát mẻ, chịu nóng, chịu hạn, chịu mưa tốt, không kén đất. Cây có thể trồng quanh năm ở khắp các vùng miền.

Màu sắc

SAL112 - Xanh đậm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 900-1000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 40-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-35 cm
Chiều dài spike 10-12 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL050 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 900-1000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 40-45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike 10-12 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL051 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 900-1000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 40-45 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike 10-12 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL063 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 900-1000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike 8-10 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

SAL064 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 900-1000 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 35-40 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 35-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike 8-10 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật