Danh mục hoa

Vinca (Trailing) - Dừa cạn (Dòng rũ)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây thân thảo, phân nhiều cành, nhánh, thân mọc thẳng, lá hình bầu dục, hoa cánh đơn, mỏng. Màu sắc đa dạng rất bắt mắt. Có dừa cạn đứng và dừa cạn rủ. Là loài cây có sức sống khỏe, ưa ẩm, nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời đầy đủ, có thể trồng quanh năm.

Màu sắc

VIN000 - Hồng đậm

VIN001 - Hồng dâu

VIN002 - Màu trắng

VIN003 - Hồng nhạt nhụy đỏ

VIN004 - Hồng nhụy trắng

VIN005 - Màu trắng

VIN006 - Nhiều màu

VIN007 - Màu hồng

VIN010 - Hồng dâu

VIN011 - Hồng nhạt

VIN013 - Hồng nhụy đỏ

VIN015 - Màu hồng

VIN016 - Hồng đậm

VIN017 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 430-850 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4.5-5.5 cm
Chiều cao cây 8-10 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

VIN301 - Màu hồng

VIN302 - Hồng nhạt

VIN303 - Màu đỏ

VIN305 - Hồng nhạt

VIN306 - Hồng đậm

VIN307 - Màu trắng

VIN308 - Đỏ đậm

VIN309 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 430-850 hạt Thời gian nảy mầm 5-6 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 40-45 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 10 - 15 cm Đường kính khóm (tán rộng) 50 - 70 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật