Danh mục hoa

Vinca (Upright) - Dừa cạn (Dòng đứng)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây thân thảo, phân nhiều cành, nhánh, thân mọc thẳng, lá hình bầu dục, hoa cánh đơn, mỏng. Màu sắc đa dạng rất bắt mắt. Có dừa cạn đứng và dừa cạn rủ. Là loài cây có sức sống khỏe, ưa ẩm, nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời đầy đủ, có thể trồng quanh năm.

Màu sắc

VIN047 - Hồng nhạt

VIN048 - Màu hồng

VIN049 - Màu đỏ

VIN050 - Hồng nhụy trắng

VIN051 - Hồng nhạt

VIN052 - Hồng nhụy trắng

VIN054 - Hồng nhụy trắng

VIN055 - Đỏ đậm

VIN056 - Màu đỏ

VIN057 - Hồng nhụy trắng

VIN058 - Hồng đậm

VIN060 - Nhiều màu

VIN061 - Hồng nhạt nhụy đỏ

VIN066 - Hồng dâu

VIN067 - Hồng đậm

VIN070 - Hồng nhạt nhụy đỏ

VIN071 - Hồng đậm

VN072 - Màu trắng

VIN074 - Màu hồng

VIN075 - Đỏ tươi

VIN076 - Màu hồng

VIN077 - Trắng nhụy hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 430-850 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3.5-4.5 cm
Chiều cao cây 15-20 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

VIN400 - Nhiều màu

VIN401 - Hồng tím

VIN402 - Màu trắng

VIN403 - Hồng nhạt

VIN404 - Tím nhụy đỏ

VIN407 - Hồng nhụy đỏ

VIN410 - Hồng nhụy trắng

VIN411 - Hồng nhụy trắng

VIN412 - Màu hồng

VIN413 - Đỏ nhụy trắng

VIN414 - Hồng dâu

VIN415 - Màu đỏ

VIN416 - Đỏ nhạt

VIN417 - Cam đậm

VIN420 - Tím nhụy trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 650 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 30-35 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 4.5-5.5 cm
Chiều cao cây 15-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

VIN501 - Hồng nhụy đỏ

VIN502 - Màu đỏ

VIN503 - Màu đỏ

VIN504 - Hồng tím

VIN505 - Hồng tím

VIN506 - Tím nhụy trắng

VIN507 - Hồng tím nhụy trắng

VIN508 - Màu hồng

VIN509 - Hồng nhạt

VIN510 - Màu đỏ

VIN511 - Hồng nhạt nhụy đỏ

VIN512 - Hồng nhạt

VIN513 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 500 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 55-60 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 7-8 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-28 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật