Danh mục hoa

Zinnia Elegans - Cúc lá nhám


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo thân bụi, có lông, phân cành nhánh, lá có dạng hình trứng, mọc đối. Hoa có nhiều hình thức hoa : hoa đơn, hoa nửa kép và hoa kép với nhiều màu sắc rực rỡ như : đỏ, vàng, cam, hồng, trắng... Cây chịu hạn tốt, nên đặt cây nơi đầy đủ ánh nắng mặt trời.

Màu sắc

ZIN120 - Nhiều màu

ZIN121 - Màu cam

ZIN122 - Màu trắng

ZIN123 - Màu hồng

ZIN124 - Màu đỏ

ZIN125 - Màu hồng

ZIN126 - Màu đỏ

ZIN127 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100-120 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 9-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

ZIN151 - Màu hồng

ZIN152 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100-120 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 6-8 cm
Chiều cao cây 20-25 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

ZIN160 - Nhiều màu

ZIN161 - Hồng đậm

ZIN162 - Màu hồng

ZIN163 - Màu trắng

ZIN164 - Vàng đậm

ZIN165 - Hồng nhạt

ZIN166 - Màu cam

ZIN167 - Hồng nhạt

ZIN168 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 100-120 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 25-30 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 9-10 cm
Chiều cao cây 25-30 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật