Danh mục hoa

Zinnia Hybrida - Cúc lá nhám


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Là cây hoa thảo thân bụi, có lông, phân cành nhánh, lá có dạng hình trứng, mọc đối. Hoa có nhiều hình thức hoa : hoa đơn, hoa nửa kép và hoa kép với nhiều màu sắc rực rỡ như : đỏ, vàng, cam, hồng, trắng... Cây chịu hạn tốt, nên đặt cây nơi đầy đủ ánh nắng mặt trời.

Màu sắc

ZIN110 - Màu trắng

ZIN111 - Màu cam

ZIN112 - Hồng đậm

ZIN113 - Cam đậm

ZIN114 - Vàng đậm

ZIN115 - Màu vàng

ZIN116 - Màu hồng

ZIN117 - Màu cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300-350 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 14-15 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3.5-4 cm
Chiều cao cây 10-12 cm Đường kính khóm (tán rộng) 10-15 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

ZIN206 - Nhiều màu

ZIN261 - Màu trắng

ZIN262 - Màu hồng

ZIN264 - Đỏ tươi

ZIN265 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300-350 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 15-20 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu) 15-20 ngày
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 3.5-4 cm
Chiều cao cây 10-12 cm Đường kính khóm (tán rộng) 10-15 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật