Danh mục hoa

Antirrhinum (Group 3-4) - Mõm sói (Nở bình thường & Nở trễ)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Thích hợp cho vùng khí hậu ấm với nắng nhiều. Thân cành mạnh khỏe với phát hoa dài và cho hoa đẹp, chất lượng cao.

Màu sắc

ANT236 - Trắng tuyết

ANT238 - Hồng phấn

ANT239 - Màu hồng

ANT240 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 6350 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 115-130 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 100-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 25-30 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật