Danh mục hoa

Aster (Double) - Cúc tây (Cánh kép)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Dolly Bird là sự tuyển chọn đặc biệt từ dòng Matador với cây thẳng đứng, cành nhánh mạnh khỏe và cho hoa toàn bộ là cánh kép tròn đều.

Màu sắc

AST020 - Nhiều màu

AST033 - Màu hồng

AST034 - Tím đậm

AST035 - Hồng tím

AST036 - Tím nhạt

AST037 - Trắng nhuỵ vàng

AST038 - Đỏ tía

AST039 - Vàng tươi

AST040 - Nhiều màu


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 450 - 600 hạt Thời gian nảy mầm 4-8 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 120-140 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông 9-10 cm
Chiều cao cây 80-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành khi 2-3 hoa nở được 1 phần 4
Mẹo:
Dưới điều kiện ngày ngắn (ít hơn 8 giờ/ ngày) nên cung cấp thêm 4 giờ thắp đèn bổ sung trong 3 tuần từ 22h đến 2h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ giai đoạn có 5 cặp lá thật và sau đó để cây phát triển tiếp tục dưới điều kiện ngày ngắn (ít hơn 12 giờ nắng mỗi ngày). Trường hợp nếu cây vẫn thấp thì tiếp tục duy trì việc thắp đèn bổ sung thêm nhiều hơn 3 tuần để tăng chiều cao cây và trì hoãn việc ra hoa sớm
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Fruity có khả năng chống chịu với nấm Fusarium cao hơn các chủng loại khác. Cây có cành nhánh cứng khỏe, cho hoa cánh kép tròn đều. Đợt hoa đầu tiên tương tự như cúc Matsumoto và hoa trưởng thành có hình dáng tỏa tròn.

Màu sắc

AST131 - Tím xanh

AST132 - Màu hồng

AST133 - Hồng đậm

AST134 - Đỏ tía

AST135 - Trắng tuyết


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 450 - 600 hạt Thời gian nảy mầm 4-8 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 115-125 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông 5-6 cm
Chiều cao cây 60-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành khi 2-3 hoa nở được 1 phần 4
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật