Danh mục hoa

Aster (Single) - Cúc tây (Cánh đơn)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây cho hoa đơn, có tính chống chịu cao với nấm Fusarium. Có nhiều màu sắc khác nhau.

Màu sắc

AST060 - Nhiều màu

AST061 - Tím xanh

AST062 - Đỏ nhuỵ vàng

AST063 - Hồng nhuỵ vàng

AST064 - Đỏ nhuỵ vàng

AST065 - Trắng nhuỵ vàng

AST066 - Vàng nhuỵ cam

AST067 - Tím hồng

AST069 - Tím nhạt

AST068 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 450 - 600 hạt Thời gian nảy mầm 4-8 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 105-115 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông 2.5-3 cm
Chiều cao cây 90-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành khi 2-3 hoa nở được 1 phần 4
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật