Danh mục hoa

Ammi Majus - Cần ami


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Những chùm hoa lớn màu trắng trên nền lá xanh là những từ có thể miêu tả về loài hoa này. Thân cành khỏe, mọc thẳng với sự phát triển đồng đều cho việc thu hoạch dễ dàng.

Màu sắc

AMM001 -


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1600 hạt Thời gian nảy mầm 7-14 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 125-135 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 30x30 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 100-150 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành vào buổi sáng khi 80% hoa đã nở. Hoa có màu xanh trắng nhẹ và không có phấn hoa rơi.
Mẹo:
Việc trồng cây từ hạt được khuyến khích hơn các biện pháp nhân giống khác. Cây cho rễ cái dài nên cẩn thận khi ra chậu để tránh ảnh hưởng đến cây.
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật