Danh mục hoa

Cabbage Ornamental - Cải bắp kiểng


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Đây là loại cải bắp xoăn duy nhất với màu sắc khác biệt giữa lá phía ngoài màu xanh và màu sắc tươi sáng tương phản của phần trung tâm.

Màu sắc

CAB041 - Đỏ & vàng

CAB042 - Hồng & xanh

CAB043 - Hồng & xanh

CAB044 - Vàng & xanh

CAB048 - Màu hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 90-120 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm (…) Đường kính bông
Chiều cao cây 55-70 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi phần trung tâm có màu sắc rực rỡ.
Mẹo:
Hoa bắp cải cắt cành cần có nhiệt độ mát lạnh vào ban đêm và tỷ lệ phân bón thấp để cho màu đúng. Nếu tỷ lệ phân bón dư thừa cao vào giai đoạn cuối của mùa vụ, lá hoa sẽ không có màu sắc chính xác. Kích thước của phần trung tâm được xác định bởi khoảng cách trồng giữa các cây.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CAB073 - Hồng & xanh

CAB072 - Xanh nhụy vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 90-120 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm (…) Đường kính bông
Chiều cao cây 55-70 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

CAB008 - Xanh nhụy đỏ

CAB009 - Xanh nhụy vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 90-120 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm (…) Đường kính bông
Chiều cao cây 55-70 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15-20 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật