Danh mục hoa

Celosia Plumosa - Mào gà tua


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Hoa Mào gà "Green Pie - Cây thông xanh " có màu vàng xanh rực rỡ với chùm hoa dạng lông vũ dài đẹp mắt. Cây thẳng, thân cành khỏe với sự đồng nhất cao.

Màu sắc

CEL131 - Màu xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1500 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 55-60 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 70-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15x20 cm
Chiều dài spike 20-25 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi hoa đã nở đầy đủ, vun tròn và màu sắc tươi sáng
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng hoa cho chất lượng tốt nhất với thân cành mạnh khỏe và cứng cáp.

Màu sắc

CEL141 - Đỏ đậm

CEL142 - Màu đỏ

CEL143 - Vàng cam


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1200 - 1500 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 75-90 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 50-60 cm Đường kính khóm (tán rộng) 15x20 cm
Chiều dài spike 10 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi hoa đã nở đầy đủ, vun tròn và màu sắc tươi sáng
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật